موسسه اوج سلامت و تناسب آراز

گروه ورزشی مهدی بوجار زاده

موسسه ورزشی اوج سلامت و تناسب آراز

آدرس : تهران _ بلوار میرداماد ، جنب موزه دفینه ، بازار بزرگ میرداماد دفتر گروه ورزشی مهدی بوجارزاده

شماره های تماس :  ۰۹۱۲۳۳۴۵۴۲۴ -۰۹۳۶۳۰۸۵۸۷۸- ۰۲۱۸۶۰۸۳۶۳۸