در علم بدنسازی چه در رشته پرورش اندام و چه بدنسازی تخصصی رشته‌های مختلف ورزشی داشتن برنامه‌های ورزشی و غذایی متناسب با شرایط جسمی و سابقه تمرینات و همچنین هدف ورزشکار ، اولین قدم در مسیر موفقیت میباشد .

امروزه مربیان بسیاری اقدام به ارائه برنامه‌های غیرحضوری می‌کنند که متأسفانه بدون هیچ ارتباطی بین مربی و شاگرد و بدون شناخت کافی و صرفاً با تکیه بر اطلاعات داده شده توسط شاگردان تنظیم میگردد که منجر به سردرگمی در چگونگی استفاده از برنامه‌ها و اشتباه در تمرینات و چه بسا ضررهای غیرقابل جبران میشود.

در این گروه ورزشی این امکان فراهم شده که شاگردان بتوانند به طور مستقیم و حتی حضوری با تعیین وقت قبلی با مربی خود ارتباط داشته باشند و  طی دوره ورزشی تحت نظارت مستقیم قرار بگیرند.

آقای مهدی بوجارزاده با داشتن تجربه ۳۰ سال ورزش حرفه‌ای و همچنین تحصیلات کارشناسی تربیت بدنی و مدارک مربی‌گری با تکیه بر دو اصل مهم تجربه و دانش، علم و آکاهی خود را در جهت پیشرفت جامعه ورزشی و سلامتی در اختیار علاقمندان قرار میدهد.

گالری شاگردان گروه ورزشی مهدی بوجار زاده

جهت کسب اطلاعات از چگونگی دریافت برنامه و عضویت در گروه ورزشی مهدی بوجارزاده با شماره‌های زیر تماس بگیرید.