آقای مهدی بوجارزاده کارشناس تربیت بدنی و قهرمان و‌مربی در چهار رشته ورزشی کاراته ، وزنه برداری ، پرورش اندام و کراس لیفتینگ میباشند.
ایشان از سن سه سالگی شروع به آموختن فنون کاراته کردند و در سن پنج و‌نیم سالگی موفق به دریافت کمربند مشکی دان یک شدند که این مقام رکورد گینس میباشد.

پس از کسب قهرمانی های استانی و‌کشوری در رشته کاراته و دریافت کمربند مشکی دان چهار شروع به فعالیت در رشته وزنه برداری کردند که در این رشته نیز دارای قهرمانی استان تهران و‌کشوری هستند و‌همچنین داور ملی وزنه برداری میباشند.
ایشان با شروع فعالیت در رشته پرورش اندام و‌کسب مدرک بین المللی مربی گری و همچنین شرکت در مسابقات کشوری و دریافت قهرمانی ، رزومه ورزشی خود را تکمیل کردند.
به سبب همین سوابق درخشان ورزشی مورد توجه جامعه ورزشی بین المللی قرار گرفتند و از مسکو برای دریافت و تاسیس رشته ترکیبی کراس لیفتینگ دعوت شدند و به عنوان موسس و صاحب امتیاز این رشته در ایران معرفی شدند.

هم اکنون ایشان با تسلط به سه رشته ورزشی و تحصیلات در رشته تربیت بدنی به عنوان یکی از برجسته ترین مربیان در زمینه بدنسازی رشته های ورزشی متفاوت و همچنین آماده سازی شاگردان برای شرکت در مسابقات پرورش اندام ، دانش و تجربه سی سال ورزش حرفه ای را در اختیار علاقمندان قرار میدهند.

با آرزوی موفقیت روز افزون برای این قهرمان