بیشتر افرادی که به تازگی تمرینات ورزشی خود را شروع کرده اند،درازو نشست وکرانچ راتنها حرکات موجود برای تقویت عضلات شکم می دانند واگرکمی باتجربه شوند ازحرکاتی مانند شکم خلبانی ویا پلانگ استفاده می کنند.اما اگر هدف شما ساختن شکمی است که تعجب وتحسین همگان را برانگیزد،حرکاتی مانند بارفیکس،اسکوات،حمل چمدان و…را دراولویت تمرین شکم خود قرار دهید.

حتما حین اجرای تمریناتی مانند اسکوات وبارفیکس که تمام بدن را درگیر می کنند،احساس کرده ایدکه برای انجام هرچه بهتر این حرکات به میان تنه ای قدرتمند نیازمندید،اما انچه ممکن است حتی ورزشکاران قدیمی وبا تجربه را شگفت زده کند این است که این حرکات بیش ازتمرینات اختصاصی شکم،باعث عضلانی وشش تکه شدن شکم شما خواهد شد.دریک تحقیق دانشگاهی،فعالیت الکترنیکی عضلات(الکترومیوگرافی)درچند تمرین برروی افراد مختلف اندازه گیری ومشخص شد که اینشاخص درافراد مختلف متفاوت است،اما این تفاوت انقدر زیاد نیست،مهمترین شاخصه موثر درتعیین فعالیت الکتریکی عضلات ،شکم وفرم بدن افراد است.به عنوان مثال در حرکت اسکوات ،افرادبلند قامت ،فشار بیشتری روی عضلات سرینی دارند چون دامنه حرکت آنها نسبت به کوتاه قامت ها بیشتر است واینکه در پرس سینه به روش پاور لیفتینگ نسبت به پرس سینه بدنسازان فشار کمتری روی عضلات سینه است،زیرا آرنج ها به حالت جمع شده ،کنار بدن قرار می گیرد.

اما شگفت انگیز ترین یافته محققان در این تحقیق این بود که بارفیکس علاوه بر جلو بازو،سرشانه وزیر بغل ،تاثیربسیار زیادی روی عضلات میان تنه فرد دارد.

درحالی که درحرکات مختلف درازونشت تنها عضلات خم کننده مفصل ران درگیر انجام تمرین هستند وسایر عضلات شکم عملا کاری انجام نمی دهند.

به جای این حرکات بی فایده چند تمرین متنوع که عضلات شکم را از همه زوایا تحت تاثیر قرار می دهد را به شما معرفی می کنیم تابه کارگیری آنها بتوانند شکمی زیبات وخوش فرم بسازید.برای هرکدام ازاین حرکات سنجش الکترومیوگرافی انجام شده است.که می توانید با استفاده ازجدول مقدار فشار روی آنها را مشاهده کنید.

هرعضله یک ظرفیت انقباضی بیشینه داردکه نشان می دهد که تاچه حد عضله می تواند به طور ارادی منقبض شوداین شاخص برایعضلات شکم به معنای میزان فشردگیآنها درحالت ایستاده واستاندارداست ظرفیت انقباضی بیشینه ۲۰۰ می باشدکه مقدار آن درکنار هرحرکت برای حرکات مختلف ذکر شده است.