کراسلیفتینگ

کراسلیفتینگ چیست ؟

این رشته قدرتی دارای چند آیتم مختلف از جمله حرکات وزنه برداری، کتل بل ، قوی ترین مردان و حرکات رزمی و کششی میباشد که در بازه زمانی مشخص به صورت متوالی انجام میشود .

تاریخچه کراسلیفتینگ

ورزش ترکیبی کراسلیفتینگ توسط پنج نفر از قهرمانان المپیک در رشته های مختلف که در صدر آنها آقای دیمیتری کلوکو و برستف که هر دو‌مدال آور المپیک هستند از کشور روسیه پایه گذاری گردید. این رشته همه ساله دارای مسابقات جهانی برای آقایان و‌بانوان میباشد.

استارت رشته ورزشى کراسلیفتینگ در ایران

ورزش کراسلیفتینگ با در نظر گرفتن همه جنبه هاى یک ورزش کامل از نظر قدرتى استقامتى و تکنیکى با داشتن هشت مرحله پشت سر هم با پنج تکرار به عنوان یک رشته ترکیبى قدرتى و استقامتى مورد توجه و استقبال ورزشکاران حرفه اى در سراسر دنیا میباشد که همه ساله داراى مسابقات جهانى در رده هاى مختلف است
در حال حاضر مهدى بوجارزاده به دلیل داشتن سوابق خاص ورزشى تنها فردى است که داراى مجوز تعلیم و تأسیس این رشته در ایران میباشد.
ایشان به عنوان مؤسس و پایه گذار این رشته در ایران در نظر دارد صرفا از ورزشکاران لایق و حرفه اى در رشته هاى مرتبط به دور از باند بازى هایى که امروزه در خیلى رشته ها دیده میشود استفاده کند چرا که حضور نمادین أفراد غیر متخصص نه تنها به همان رشته آسیب میزند بلکه انگیزه شرکت کنندگان و أفراد لایق را براى حضور از بین میبرد
رشته کراس لیفتینگ زمینه اى را فراهم میکند که تمامى ورزشکارانى که سالها تلاش کردند بتوانند در سطح جهانى خود را محک بزنند.