تهیه و تنظیم: مهدی بوجارزاده، کارشناس رزمی- بدنسازی، به نظر میرسد که رزمی کارها سرسخت ترین ورزشکاران دنیا باشند. برای پیروزی در یک مبارزه یا حتی رسیدن به راند دوم، آنها باید قابلیت های زیادی داشته باشند. در کنار تکنیک های مبارزه این افراد نیاز به استقامت، قدرت و توان خارق العاده دارند. اگه علاقه دارید که روزی وارد دنیای رزمی شوید و خود را محک بزنید، باید به سختی تمرین کنید. حتی اگر چنین برنام های هم ندارید با استفاده از این برنامه تمرین و گنجاندن تمرینات رزمی در برنامه خود، بدنی قو یتر و خش کتر خواهید ساخت. در هر صورت به این نکات و برنامه تمرین نیاز خواهید داشت:

۱- روی رشته خود متمرکز شوید

نمی توانید تصور کنید که تنها با مشت و ضربه پا به یک کیسه بوکس سنگین در مسابقات به موفقیت خواهید رسید. مبارزان حرف های به معنای واقعی در هنر رزمی خود استاد هستند. باشگا ههای رزمی معمولا کلا سهای جوجیتسو برزیلی، کاراته، مویتای، تکواندو و سایر رشت هها را در کنار تکنی کهای درگیر شدن و بوکس ارائه می دهند. اگر در نزدیکی محل زندگی تان باشگاه رزمی دارید، شروع به تمرین یک رشته خاص رزمی کنید. بسته به علاقه و استعداد خود رشته ای را انتخاب کنید که به شما بیاموزد چگونه دفاع کنید و مشت بزنید و از ضربات پا استفاده کنید. فارغ از رشته، به سراغ یک متخصص بروید و تکنیک صحیح را بیاموزید.

۲استقامت خود را افزایش دهید

برای خوب مبارزه کردن، باید بتوانید توان تان را در طول راند های مسابقه حفظ کنید. مشت و ضربات سنگین پا به صورت مرتب برای ۳ تا ۵ دقیقه کار آسانی نیست. تمرین استقامت در توان که ظرفیت اجرای مکرر حرکات انفجاری با تمام قدرت است، بسیار دشوار است، ولی برای موفقیت شما در رینگ و تاتامی ضروری است.

استقامت در توان خود را با ۵ ست اجرای تکرا رهای انفجاری به کمک وزن ههای متوسط، برای ۳۰ تا ۴۵ ثانیه )یا ۱۵ تا ۲۰ تکرار( و سپس استراحت برای ۳۰ ثانیه افزایش دهید. تمرینات ایستگاهی گزینه مناسب دیگری است. ولی باید به خاطر داشته باشید که باز ه های تمرینی شما باید حداقل ۳۰ ثانیه طول بکشد. فراموش نکنید که هدف نهایی دوام آوردن در یک راند حداقل ۳ دقیق های است!

توصیه می کنیم استقامت هوازی خود را هم افزایش دهید. با تمرین دوی استقامت و افزایش مداوم مسافت عضلا تتان را برای استفاده بهتر از انرژی تمرین دهید.

۳از تمرینات پلیومتریک استفاده کنید

تمرین پلیومتریک برای رشت ههای رزمی عالی است، زیرا به شما کمک م یکند توان انفجاری و سرعت خود را افزایش دهید. مبارزان حرفه ای می توانند در یک چشم به هم زدن مسیر خود را تغییر دهند و با استفاده از چرخش لگن خود، ضربات مهلکی را به حریف وارد کنند.

برای بهترین نتیج هگیری، ۲ تا ۳ جلسه تمرین پلیومتریک را در هفته در کنار تمرینات مقاومتی خود قرار دهید. بین جلسات تمرین پلیومتریک ۴۸ ساعت فاصله بگذارید تا به صورت کامل ریکاوری کنید.

مطمئن شوید که قبل از تمرین پلیومتریک بدن خود را خوب گرم کرد هاید. همچنین بهترا ستا ین تمرینات را روی یک سطح نر متر مانند مت یا تشک انجام دهید. پریدن روی بتن به کمر و زانوها آسیب م یزند.

۴تمرین عضلات مرکزی

تمرین عضلات مرکزی چیزی فراتر از فیله کمر و درازنشست است. قدرت ضربات پا، مش تها و پرتاب های شما بستگی به قدرت عضلات مرکزی بد نتان دارد. به این دلیل تمرین بدنسازی رزمی باید پر از تمرینات مخصوص عضلات مرکزی باشد.

شکم شما مانند هر عضله دیگری در بدن تان است و می تواند با تمرینات مقاومتی قوی تر و بزرگ تر شود. ممکن است انجام هزاران درازنشست بدون وزنه فکر خوبی به نظر برسد، ولی استفاده از وزنه های سنگینتر و انجام تکرارهای کمتر هم تاثیر بیشتری دارد و هم از نظر زمانی بهینه تر است.

۵تفکیک برنامه بدنسازی خود را متحول کنید

به عنوان یک مبارز، اندازه و شکل جلوبازوی شما هیچ اهمیتی ندارد. به جای تمرین برای زیبایی باید به دنبال عملکرد بهتر باشید. این یعنی بخش اصلی تمرین شما باید شامل حرکات ترکیبی و چند مفصلی مانند اسکوات و بارفیکس معکوس باشد.

هر تمرینی که در باشگاه انجام م یدهید باید به حرکات شما در میدان مسابقه مربوط باشد. اگر تمرین یکی از حرکات شما را شبیه سازی نکند باید آن را با تمرین دیگری که این ویژگی را داشته باشد تعویض کنید.

برای مثال، پشت پا ماشین به اندازه ددلیفت پا صاف مفید نیست، زیرا ددلیفت قدرت شما در زمین زدن و پرتاب حریفان را افزایش می دهد. پرس دست جمع از پشت بازو کیک بک قدرت مشت های شما را افزایش می دهد.

برنامه تمرین رزمی بدنسازی

این برنامه تمرین برای قبل از فصل مسابقات طراحی شده است یعنی زمانی که باید قدرت، سرعت و توان خود را افزایش دهید. این برنامه را برای ۴ تا ۶ هفته اجرا کنید و سپس تمرینات، ستها و تکرارها را تغییر دهید. فقط در صورتی این برنامه را اصلاح کنید که یا خیلی سخت باشد و یا خیلی آسان.

کار دشوار خود در باشگاه را با خوردن غذاهای سالم و مقدار زیادی پروتئین پشتیبانی کنید. هیچ چیز مانند عدم توجه به تغذیه نمی تواند پیشرفت شما را نابود کند!

 

روز اول: تمرین پلیومتریک

دو سرعت روی تردمیل: ۱۰ ست ۳۰ ثانی های، ۴۵ ثانیه استراحت

شنا پلیومتریک: ۳ ست ۶۰ ثانی های تا ناتوانی، ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها

کوبیدن مدیسن بال به زمین: ۳ ست ۲۰ ثانی های، ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها

پرش بلند جانبی: ۳ ست ۲۰ ثانیه ای، ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها

پرش روی جعبه: ۳ ست ۲۰ ثانی های، ۴۵ ثانیها ستراحت بین ستها

طناب زدن: ۱ ست ۱۵ دقیق های

روز دوم: عضلات مرکزی

زیرشکم بارفیکس: ۲ ست با ۱۵ تکرار، ۳۰ ثانیه استراحت بین ستها

درازنشست و مشت زدن: ۳ ست با ۲۰ تکرار، ۳۰ ثانیه استراحت بین ستها

پلانک: ۳ ست ۹۰ ثانی های، ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها

درازنشست با وزنه: ۳ ست با ۱۰ تکرار، ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها

چرخش روسی با مدیسن بال: ۳ ست با ۱۵ تکرار، ۳۰ ثانیه استراحت بین ستها

پرتاب جانبی مدیسن بال: ۳ ست با ۱۲ تکرار

برای هر طرف، ۳۰ ثانیه استراحت بین ستها

روز سوم: استراحت فعال

روز چهارم: قدرت

پرس سینه: ۵ ست با ۵ تکرار، ۶۰ ثانیه استرحت بین ستها

ددلیفت تک پا: ۳ ست با ۱۲ تکرار، ۶۰ ثانیه استرحت بین ستها

اسکوات: ۳ ست با ۸ تکرار، ۶۰ ثانیه استرحت بین ستها

سرشانه هالتر ایستاده از جلو: ۲ ست با ۱۰ تکرار، ۶۰ ثانیه استرحت بین ستها

بارفیکس معکوس: ۳ ست با ۱۰ تکرار، ۶۰ ثانیه استراحت بین ستها

روز پنجم: توان و هوازی

کیسه بوکس: ۸ راند ۶۰ ثانیه ای، ۶۰ ثانیه استراحت بین ستها

اسکات پرشی با وزن بدن: ۳ ست با ۳۰ تکرار، ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها

پلانک: ۳ ست ۹۰ ثانیه ای، ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها

کوبیدن مدیسن بال به زمین در حالت خم: ۳ ست با ۳۰ تکرار، ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها

سوپرست: ۶۰ ثانیه استراحت بین سوپرستها

  • شنا: ۵ ست تا ناتوانی
  • بارفیکس: ۵ ست تا ناتوانی

طناب زدن: ۱ ست ۱۵ دقیق های

روز ششم و هفتم: تمرین هن رهای رزمی و مبارزه