• ورزش های رزمی و تمرینات قدرتی

  تهیه و تنظیم: مهدی بوجارزاده ، قهرمان کاراته ، کارشناس تربیت بدنی و مربی باشگاه ایران فیزیک- معمولا هراز گاهی با این پرسش از سوی هنرجویان رزمی مواجه می شویم که آیا تمرینات قدرتی و بدنسازی برای بهبود عملکرد آنها لازم است یا خیر؟ به همه کاراته کارها، تکواندو کارها ، جودو کارها و… توصیه...

 • شش تکه سازترین حرکت شکم را بشناسید

  بیشتر افرادی که به تازگی تمرینات ورزشی خود را شروع کرده اند،درازو نشست وکرانچ راتنها حرکات موجود برای تقویت عضلات شکم می دانند واگرکمی باتجربه شوند ازحرکاتی مانند شکم خلبانی ویا پلانگ استفاده می کنند.اما اگر هدف شما ساختن شکمی است که تعجب وتحسین همگان را برانگیزد،حرکاتی مانند بارفیکس،اسکوات،حمل چمدان و…را دراولویت تمرین شکم خود...

آخرین نوشته ها

 • ورزش های رزمی و تمرینات قدرتی

  تهیه و تنظیم: مهدی بوجارزاده ، قهرمان کاراته ، کارشناس تربیت بدنی و مربی باشگاه ایران فیزیک- معمولا هراز گاهی با این پرسش از سوی هنرجویان رزمی مواجه می شویم که آیا تمرینات قدرتی و بدنسازی برای بهبود عملکرد آنها لازم است یا خیر؟ به همه کاراته کارها، تکواندو کارها ، جودو کارها و… توصیه...

 • شش تکه سازترین حرکت شکم را بشناسید

  بیشتر افرادی که به تازگی تمرینات ورزشی خود را شروع کرده اند،درازو نشست وکرانچ راتنها حرکات موجود برای تقویت عضلات شکم می دانند واگرکمی باتجربه شوند ازحرکاتی مانند شکم خلبانی ویا پلانگ استفاده می کنند.اما اگر هدف شما ساختن شکمی است که تعجب وتحسین همگان را برانگیزد،حرکاتی مانند بارفیکس،اسکوات،حمل چمدان و…را دراولویت تمرین شکم خود...